pomiary elektryczne gdańsk sopot gdynia

 

Pomiary elektryczne Gdańsk Sopot Gdynia

Wykonujemy pomiary elektryczne okresowe pięcioletnie i odbiorcze instalacji elektrycznych. Pomiary wykonujemy za pomocą nowoczesnego przyrządów pomiarowych marki Sonel. Ofertę kierujemy do zakładów produkcyjnych ⚡ deweloperów ⚡ wspólnot mieszkaniowych ⚡ stacji benzynowych ⚡ sklepów ⚡ centrów handlowych oraz inwestorów prywatnych z Trójmiasta i okolic.

separator

  pomiary elektryczne gdańsk sopot gdynia

 • pomiar wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • sprawdzenie skuteczność zerowania
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów jedno i trzy fazowych
 • badanie rezystancji uziemień instalacji odgromowych
 • sprawdzanie uziemienia rusztowań budowlanych
 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia
 • pomiar oświetlenia ewakuacyjnego
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • badania narzędzi elektrycznych
 • sprawdzenie poboru energii i mocy
 • badanie stanu izolacji
 • protokół z wykonania pomiarów